Werelds koken

Werelds koken

Contactpersoon: Adna Salad

'Werelds koken' is een activeringsproject waarbij koken het instrument is. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van wijkbewoners en daarmee het versterken van de wijkeconomie. Werelds koken was aanvankelijk een onderdeel van 'Werk aan de winkel'.

In 'Werelds koken' kon een groep vrouwen uit de Hertogenwijk zich oriënteren op werk in de horeca. Door een aantal keren gezamenlijk te koken onder begeleiding, is uitgezocht wat voor ieder van hen haalbaar was, waar hun competenties lagen en wat hun mogelijkheden waren. 

Kookteam in actieIn de eerste fase van het project bestond het team uit veertien vrouwen. Zij hebben maar liefst elf keer gekookt. De eerste keer was een cateringopdracht voor tien leden van de Ronde Tafel Tiel, die zeer tevreden waren over de kooktalenten van de vrouwen. Ook zijn maaltijden verzorgd voor de bewonerscommissies van SCW, voor docenten van ROC Rivor en voor veertig medewerkers van gemeente Tiel.

In de loop van het project werd de groep steeds enthousiaster. Een deel wilde graag doorgaan met koken en hier werk van maken. Voor anderen waren de bijeenkomsten vooral van belang door de sociale contacten en ontspanning. Een zelfstandig draaiend cateringbedrijf bleek een stap te ver, al wilden verschillende vrouwen graag een opleiding in deze richting gaan volgen. Wel is aangetoond dat koken een bij uitstek geschikt middel is om de vrouwen te activeren.

Het doel van het vervolg was dan ook vrouwen uit de Hertogenwijk te activeren en binden door middel van cateringactiviteiten. Waar mogelijk werd aansluiting gezocht op reguliere reïntegratietrajecten die leiden naar werk.

Vervolg
De tweede fase van het project startte in januari 2013. De groep bestond nu uit twintig vrouwen van vijf nationaliteiten. Zij volgden verschillende workshops, onder andere over gezonde voeding en gastvrouwschap.

Al in een vroeg stadium organiseerden zij in het kader van NL Doet een high tea voor een kleine honderd mensen - cliënten van de Voedselbank en bewoners van de flats in de Hertog Karellaan. Zij maakten een lunch voor leden van Provinciale Staten van Gelderland, en voor de bewonerscommissies van SCW. Opnieuw kregen zij een opdracht van de Ronde tafel, om met lokale producten een lunch te verzorgen voor 65 ondernemers. Voorts bereidden zij gerechten voor een markt op het Hertogenplein, een bijeenkomst van ouderen in De Vier Gravinnen en een bijeenkomst in het kader van Burendag.

De verschillende opdrachtgevers zijn enthousiast over de kookkwaliteiten van de vrouwen. Er zijn dan ook goede vooruitzichten op een verzelfstandiging van het project. Een eerste stap daartoe is in 2014 gezet door het project onder te brengen bij Dynamiek.

Foto's van het project zijn te zien op de fotopagina.