Verkeer en groen

Werkgroep Verkeer en groen

Contactpersoon: Diana van Dijk

Doelgroep: Alle wijkbewoners

Activiteiten: Belangenbehartiging op het gebied van verkeer en openbaar groen

De werkgroep Verkeer en groen heeft vooral tijdens het opkrieken zeer veel werk verzet, in samenwerking met de afdeling Verkeer van de gemeente. Dankzij deze grote inzet is de verkeersveiligheid in de wijk verbeterd en zijn er op verschillende plaatsen parkeervakken aangelegd. Ook is er veel achterstallig onderhoud uitgevoerd aan de groenvoorzieningen.

Hoge snelheid op de Nieuwe TielsewegElk jaar brengt Stichting Hertogenwijk knelpunten naar voren bij de wijkschouw, zoals de hoge snelheid waarmee er 's avonds en in het weekend wordt gereden op de Nieuwe Tielseweg. Zowel de politie als de gemeente voert snelheidmetingen uit en er wordt gestudeerd op de noodzakelijkheid en de mogelijkheid het verkeer af te remmen. Een ander punt van aandacht is de parkeeroverlast rondom Entréa (vroeger bekend als De Waarden).

Bij het tot stand komen van de Mobiliteitsvisie van de gemeente Tiel heeft de werkgroep de belangen van de wijkbewoners bewaakt. Aan de gemeente is advies uitgebracht over losloopgebieden voor honden en mogelijke hondenuitlaatplaatsen. De werkgroep levert ook een bijdrage aan het wijkontwikkelingsplan. Er zijn verschillende knelpunten aan de gemeente doorgegeven die in dit plan moeten worden meegenomen.

In het najaar van 2015 heeft de gemeente een reconstructie van de Hertog Karellaan uitgevoerd, waardoor de verkeers- en parkeerdruk in de wijk aanzienlijk is afgenomen. Het plan hiervoor is mede dankzij de inspanningan van de werkgroep Verkeer en groen tot stand gekomen.