Taallessen

Werkgroep Taallessen

Contactpersonen: Hülya Karaçan, Ingeborg Wever (vrouwen), en Ineke Stavast (kinderen)

Doelgroep: Allochtone vrouwen, en kinderen uit groep 1 en 2 met een taalachterstand

Activiteiten: Taalcursussen

Taalles voor vrouwen
Al voor Stichting Hertogenwijk officieel werd opgericht, gaven vrijwilligers Nederlandse les aan allochtone vrouwen. De deelneemsters komen graag naar de les toe. Zij leren veel en vinden het prettig dat de lessen zo dicht bij huis gegeven worden. Ook het onderlinge contact is voor hen van belang.

Vier van de veertien cursisten met docenteAlle allochtone vrouwen kunnen aan de lessen meedoen, wat hun niveau ook is. Als er iemand beschikbaar is om op de kinderen te passen, kunnen deze tijdens de les in de speelkelder van het Infocentrum worden opgevangen. Er is plaats voor maximaal veertien deelnemers. De lessen zijn gratis, de deelneemsters moeten alleen op eigen kosten de lesboeken en een schrift aanschaffen. De lessen vinden plaats op woensdagmorgen van 9.00 tot 11.15 uur. U kunt zich in het Infocentrum aanmelden.

Praathuis
Op maandagochtend komt een kleine groep vrouwen bij elkaar om in het "Praathuis" Nederlandse conversatie te oefenen. De bijeenkomsten zijn van 10.00 tot 11.30 uur en ook deze zijn gratis.

Spelen met taal
Kinderen van vier tot zes jaar die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen meedoen aan een leuke activiteit. Het gaat om samen spelen, samen dingen doen en vooral ook samen praten. In kleine groepjes leren zij spelenderwijs beter Nederlands. Het leren op school wordt hierdoor makkelijker en het spelen met vriendjes wordt leuker.

Spelen met taalStichting Hertogenwijk werkt bij dit project samen met Stoet. De vrijwilligers die de groepen leiden, worden begeleid door Mozaïek. Basisschool De Adamshof ondersteunt het project.

U kunt uw kind bij het Infocentrum inschrijven voor vijftien weken. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. De lessen zijn op donderdagmiddag van 15.00 tot 16.15 uur in de Adamshofschool.

Er is dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Vindt u het leuk met kinderen om te gaan en ze spelenderwijs wat Nederlands te leren, neemt u dan contact op.

Sponsoring
Het project 'Spelen met taal' heeft geen tekort aan financiële middelen: serviceclub De Ronde Tafel Tiel stelde in 2010 de opbrengst van een rally en een diner ter beschikking. Matthijs Zwart en Christiaan de Bruin overhandigden in juni een cheque van 3500,- euro aan de vrijwilligers. Een deel van dit bedrag is overgedragen aan Stoet ten behoeve van de huiswerkbegeleiding, het grootste deel wordt gebruikt om leermiddelen aan te schaffen.

De Ronde Tafel overhandigt een cheque