Stichting Hertogenwijk

Stichting Hertogenwijk

Ramadan maaltijdDoel
Stichting Hertogenwijk is een vrijwilligersorganisatie van actieve bewoners van de Hertogenwijk, die samenwerken om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Zij behartigt de belangen van de bewoners, waarbij het algemene belang voorop staat. Daarnaast zet zij zich in voor sociale contacten, zodat er een grotere saamhorigheid in de wijk kan ontstaan. Dit laatste doet zij door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten, en door het ondersteunen van verschillende bewonersgroepen.

Inkomsten
Stichting Hertogenwijk heeft verschillende bronnen van inkomsten. De gemeente Tiel verstrekt haar jaarlijks een waarderingssubsidie. Woningcorporatie SCW geeft vaak een bijdrage voor een bepaald doel, bijvoorbeeld een afvalopruimactie. Daarnaast zijn er incidentele projectgebonden donaties van verschillende fondsen (zoals het Oranje Fonds, Jantje Beton, het Burgerweeshuis, het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis) en van Tielse bedrijven en ondernemers.

Netwerk
Stichting Hertogenwijk onderhoudt een goed contact met andere organisaties in de wijk, zoals Stoet en Buah Hati. Tenminste eens per kwartaal vindt er overleg plaats met verschillende instanties die in de wijk actief zijn, zoals de gemeente, woningcorporatie SCW en de politie. Tijdens dit overleg kunnen alle zaken aan de orde komen die in de wijk spelen. Stichting Hertogenwijk fungeert als de ogen en oren van de wijk. Zij geeft signalen door die het van wijkbewoners ontvangt. Dit kunnen klachten zijn, wensen, idee├źn of vragen. Zijn er zaken van algemeen belang die u bij de instanties wilt aankaarten, neemt u dan gerust contact op.

parkeerprobleem

Resultaten
Sinds de oprichting van Stichting Hertogenwijk in 2001 zijn er veel goede resultaten behaald. Het meest in het oog springen de volgende zaken:

Doet u mee?
Vindt u het leuk andere wijkbewoners te leren kennen, Nederlandse les te geven aan kinderen, mee te werken aan een wijkfeest, een afvalprikactie te houden, mee te denken over de toekomst van de wijk of op een andere manier actief betrokken te zijn bij uw omgeving, neem dan contact op. U bent van harte welkom, hoe groot of klein uw bijdrage ook is.