Openbare orde en zwerfvuil

Werkgroep Openbare orde en zwerfvuil

Contactpersoon: Truus Thijssen

Doelgroep: Alle wijkbewoners

Activiteiten: Bestrijden van zwerfvuil op straat, afvalprikacties met de jeugd, bestrijden van overlast door de horeca, wijkschouw

Zwerfvuil
Prikactie met de AdamshofEen van de grootste ergernisssen van bewoners en bezoekers is het zwerfvuil in de wijk. Daarom houdt een groepje kinderen elke maand een prikactie rondom het speelterrein op het Hertogenplein. Als beloning krijgen ze een ijsje of een zakje friet en een glaasje limonade. Foto's vind u hier.

Natuurlijk is het nog beter als we de oorzaak van het zwerfvuil aanpakken. Het wordt vooral veroorzaakt door mensen die hun huisvuil niet in de containers gooien maar ernaast zetten. Honden en katten scheuren de zakken kapot, op zoek naar etensresten, en de inhoud waait over straat. Ook bewoners uit andere wijken zetten soms grof vuil naast de containers bij onze flats. Als u dit ziet gebeuren, noteer dan het kenteken van de auto en bel onmiddellijk AVRI Toezicht en handhaving, tel. 0345 585353. De opsporingsambtenaren kunnen deze overtreders een bekeuring geven. Zij kunnen ook vuilniszakken controleren op enveloppen of andere adresgegevens.

Frietjes als beloningVoor klachten over zwerfvuil, onverzorgd groen, losliggende stoeptegels en dergelijke kunt u contact opnemen met de Bel en Herstellijn van de gemeente: tel. 0344 637 555. Wanneer u grof vuil wilt aanbieden, bel dan met de AVRI: 0345 585 353.

Horeca
Door het sluiten van twee café's is de vroegere overlast van de horeca sterk teruggedrongen. Er was vaak geluidsoverlast, zo zelfs dat mensen in het weekeinde bij familie gingen logeren om te kunnen slapen. Geregeld waren er ook vechtpartijen. Lege flessen werden gedumpt in de containers van de bewoners. Cafébezoekers parkeerden op de stoepen en op het gras. Er was overlast van dronken mensen en van klanten van de coffeeshop, en van wildplassers in tuinen van bewoners van de Kleine Plantage. Gelukkig is dat allemaal verleden tijd.

Coffeeshop
Coffeeshop Catweazle ligt midden in de woonwijk, op korte afstand van basisschool De Adamshof. Veel wijkbewoners maken zich zorgen over de invloed hiervan op hun kinderen. Stichting Hertogenwijk pleit al jaren bij de gemeente voor verplaatsing van de coffeeshop naar het centrum van de stad, helaas tot op heden zonder resultaat. De politie heeft wel enkele jongeren opgepakt die drugs doorverkochten aan kinderen. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden met de eigenaar van de coffeeshop. Hij heeft beloofd dat hij overlast zo veel mogelijk zal voorkomen of verhelpen.

Café's en coffeeshops moeten zich houden aan een aantal regels (onder andere geen overlast veroorzaken), dat is landelijk beleid. Als u toch overlast ondervindt, meld het dan direct aan de politie: tel. 0900 8844 of, als dat geen effect heeft, aan Stichting Hertogenwijk.