Multi-Culti Tuin

Multi-Culti Tuin

Contactpersoon: Diana van Dijk

Doelgroep: Flatbewoners uit de Hertogenwijk

GraffitiVeel bewoners van de wijk beschikken niet over een tuin, maar willen wel graag hun eigen groente verbouwen. De gemeente stelde een mooie plek beschikbaar waar een buurtmoestuin kon worden gerealiseerd. Na bodemonderzoek bleek de grond licht vervuild te zijn, maar hiervoor is een goede oplossing gevonden.

De grond die het meest verontreinigd is, is beplant met bloemen die vlinders aantrekken. Over de rest van het terrein is worteldoek aangebracht met daarop een laag zand. Op het zand staan een kleine vierhonderd houten bakken, gevuld met teelaarde. Daarin kunnen groenten en klein fruit zoals aardbeien geteeld worden. De paden zijn deels betegeld, op de smalle paden tussen de bakken liggen houtsnippers.

Een deel van het terrein wordt gebruikt door activeringscentrum Dynamiek, het merendeel van de bakken wordt gebruikt door bewoners van de Hertogenwijk.

In mei 2014 kwamen veertig toekomstige tuiniers voor het eerst bij elkaar op een gezamenlijke doedag. Een groot deel van de bakken is in elkaar gezet, gebeitst, bekleed met worteldoek en met aarde gevuld. Foto's van de dag kunt u hier bekijken, hier vindt u een reportage van StadsTV Tiel. "Stad Tiel" besteedde aandacht aan de moestuin door dit artikel.

OpeningsfeestSindsdien is er druk gezaaid, geplant, begoten en uitgewisseld. Vooral aan het eind van de dag is het gezellig druk op de tuin en als vanzelf ontstaan er nieuwe contacten.

Op donderdag 19 juni heeft wethouder Marcel Melissen de tuin officieel geopend en de democratisch gekozen naam "Multi-Culti Tuin" onthuld. Een vrolijk filmpje van Jan Bouwhuis is hier te zien en hier een uitzending van StadsTV Tiel.

Tijdens Burendag 2014 is de tuin voorzien van een takkenril als afscheiding van het perceel van de naastgelegen winkel, is de vlindertuin ingericht en een insectenhotel gebouwd. In mei 2015 is de tuin uitgebreid tot zijn huidige omvang en het graffiti kunstwerk op de aangrenzende muur onthuld.

De Multi-Culti Tuin wordt gesteund door het Oranje Fonds, het Coöperatiefonds van de Rabobank en verschillende lokale fondsen.

De GelderlanderKlik op de afbeelding hiernaast om het artikel in dagblad de Gelderlander te lezen.

De activiteiten op de tuin worden bijgehouden op Facebook.