Hertogenplein

Werkgroep Hertogenplein

Contactpersoon: Adnan Gürcüoğlu

Doelgroep: Alle wijkbewoners

Activiteiten: Maken en uitvoeren van plannen voor een goede inrichting van het Hertogenplein, en bevorderen van gebruik van het plein als ontmoetingsplaats

Winkels aan het pleintje in 1971 Winkels aan het pleintje in 1971 Winkels aan het pleintje in 1971

 

 

 

 

 

Wat wijkbewoners het 'Hertogenplein' noemen, heeft officieel geen eigen naam. Het is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan, toen de flats werden gebouwd in de Graaf Waltgerlaan en de Hertog Karellaan. Er kwam een klein winkelcentrum met onder andere een kapper, een fotograaf, een fietsenwinkel en een kruidenier. Door de komst van de Aldi werden veel winkeltjes echter onrendabel. Zij maakten plaats voor café's en eetgelegenheden. Omdat deze veel overlast veroorzaakten voor de omwonenden, zijn enkele café's gesloten in het kader van het opkrieken van de wijk. Nu zijn er weer wat meer winkels en is het plein weer een echt centrum van de wijk.

Samen werken aan het Hertogenplein

Speelplein
In 2005 kregen de wijkbewoners van de gemeente Tiel geld om het speelplein in te richten als een gezellige ontmoetingsplaats. Het moest een plek worden waar mensen met verschillende culturele achtergronden en van verschillende leeftijden elkaar kunnen ontmoeten, elkaar leren kennen en met elkaar samenwerken.

Een deel van de prikstruiken werd verwijderd. Op die plaats is een zandbak aangelegd met speeltoestellen voor de allerkleinsten en een gravelbaan voor balspel. Er zijn banken geplaatst, zodat de ouders hun kinderen in de gaten kunnen houden en tegelijk de plaatselijke nieuwtjes bespreken. Bloeiende planten gaven het plein een fleuriger aanzien. Doordat de plannen werden uitgevoerd door mensen uit de wijk, bleven de kosten laag en konden veel zaken worden gerealiseerd.

Onthulling naambord HertogenpleinKnoeien met zand
De werkzaamheden waren nog niet klaar, of de zandbak werd al in gebruik genomen. Wat is er immers leuker dan knoeien met zand? Tijdens het wijkfeest van 2006 heeft wijkwethouder Vermeulen de onofficiële naam van het plein onthuld.

Meer en meer kreeg het Hertogenplein de functie die de wijkbewoners voor ogen stond. Toch waren enkele zaken nog niet helemaal goed. Het zand bleek over het plein te verwaaien, wat klachten van omwonenden opleverde. In de resterende prikstruiken bleef zwerfvuil hangen en soms bezeerde een kind zich aan de doorns. En de bloeiende planten bleken niet te gedijen in de droge, zanderige grond.

Zo goed en zo kwaad als mogelijk, hebben de wijkbewoners de problemen het hoofd geboden. Er zijn prikkers aangeschaft om het zwerfvuil uit de struiken te halen, en een lange tuinslang om de planten te besproeien. SCW-huismeester Corné Hoefmans van de SCW kwam een dag helpen om een verhoogde rand om het speelveld te maken.

Planten van de laatste struik

Het plein wordt nog leuker
Jeannette van Dijk en Mark van Brussel bedachten een plan om het plein nog leuker en veiliger te maken. Toen het SCW-project 'Kan wèl!' startte, hebben Michel van der Ham en Adnan Gürcüoğlu (die allebei aan het plein wonen) dit plan aangepast tot een voorstel dat past in de doelstellingen van het project: bewoners de financiële ruimte geven om zelf de leefbaarheid te verbeteren.

Enkele actieve vrijwilligers, geholpen door een grote groep kinderen, hebben de prikstruiken vervangen door een mooie haag van veldesdoorn. Bovendien is bij de picknicktafels een pergola gemaakt, met een bruidssluier voor schaduw in de zomer.

De gemeente stelde een bedrag uit het wijkbudget beschikbaar om tegelijk de zandbak een stevigere rand van verantwoord en duurzaam robiniahout te geven. Firma Donker sponsorde de werkzaamheden met materialen, machines en deskundige begeleiding. Stichting Hertogenwijk zorgde voor de afvoer van de oude beplanting en aanvoer van koffie, thee, soep en brood.

Het plein werd op 6 november 2007 heropend door wethouder Vermeulen, die de laatste struik vakkundig in de grond zette.

NL Doet en Werk aan de winkel

NL Doet 2010

NL Doet 2011

 

 

 

 

 

 

 

In 2010 werd de landelijke vrijwilligersactie NL Doet van het Oranjefonds aangegrepen om het plein weer eens een opfrisbeurt te geven. Vijf gemeenteraadsleden staken de handen uit de mouwen. Ook in 2011 werd NL Doet gebruikt voor onderhoud, dit maal aan de jeu-de-boulesbaan, en opnieuw hielpen enkele raadsleden mee. Zanger Frans Duijts kwam langs om hen aan te moedigen en stak zelf ook nog even de handen uit de mouwen.

In mei 2011 is het pleintje in het kader van het project 'Werk aan de Winkel' nog vrolijker ingericht. Met kleurige lijnen is er een soort verkeersplein op aangebracht waar de kinderen spelenderwijs de verkeersregels kunnen leren. Het nieuwe ontwerp was door de kinderen uit de wijk zelf uitgekozen tijdens een speelmiddag. Tegelijk zijn de picknicktafels vernieuwd, is er verlichting onder de bomen aangebracht en de beplanting gerenoveerd.

Stemmen

Spuiten van de twister

 

 

 

 

 

 

 

Het vernieuwde plein werd onthuld door het oplaten van een tros ballonnen, tijdens het bezoek van een groep vertegenwoordigers van de provincie, Gelderse steden en Tielse instellingen.

Ballonnenwedstrijd